close
چت روم
17 قانون فوتبال
loading...

همه چی کده

قانون (1):زمین بازی زمین باید به شکل مستطیل باشد و اندازه خط طولی باید بیشتر از اندازه خط دروازه باشد. طول زمین:حداقل 90متر(100یارد) حداکثر120متر(130یارد) عرض زمین: حداقل45متر(50یارد) حداکثر90متر(100یارد) در مسابقات بین المللی طول زمین : حداقل 100متر(110یارد) حداکثر 110متر(120یارد) عرض زمین : حداقل64متر(70یارد) حداکثر 75متر(80یارد) محوطه دروازه :دو خط به فاصله 5/5متر از لبه داخلی تیرهای عمودی دروازه عمود بر خط دروازه کشیده می شود و به اندازه 5/5 متر به طرف داخل زمین بازی امتداد می یابد. محوطه جریمه…

17 قانون فوتبال

هادی بازدید : 122 پنجشنبه 05 دي 1392 نظرات ()

قانون (1):زمین بازی

زمین باید به شکل مستطیل باشد و اندازه خط طولی باید بیشتر از اندازه خط دروازه باشد.

طول زمین:حداقل 90متر(100یارد) حداکثر120متر(130یارد)

عرض زمین: حداقل45متر(50یارد) حداکثر90متر(100یارد)

در مسابقات بین المللی

طول زمین : حداقل 100متر(110یارد) حداکثر 110متر(120یارد)

عرض زمین : حداقل64متر(70یارد) حداکثر 75متر(80یارد)

محوطه دروازه :دو خط به فاصله 5/5متر از لبه داخلی تیرهای عمودی دروازه عمود بر خط دروازه کشیده می شود و به اندازه 5/5 متر به طرف داخل زمین بازی امتداد می یابد.

محوطه جریمه : دوخط به فاصله 5/16متر از لبه داخلی تیرهای عمودی دروازه عمود بر خط دروازه کشیده می شود و به اندازه 5/16متر به طرف داخل زمین بازی امتداد می یابد.

نقطه پنالتی : در داخل هر محوطه جریمه یک نقطه پنالتی به فاصله 11متر (12یارد)از وسط خط دروازه بین دو تیر عمودی و به فاصله مساوی از آنها رسم می شود.

پرچم ها : در هر گوشه زمین نصب می شود و ارتفاع آن حداقل 5/1متر(5فوت) باید باشد.

قوس کرنر : ربع دایره ای به مرکز هر پرچم کرنر به شعاع 1متر(1یارد) در داخل زمین بازی نصب می شود.

دروازه ها : فاصله بین دو تبر عمودی برابر با 32/7 متر و فاصله لبه پایینی تیر افقی تا سطح زمین باربر با 44/2 متر می باشد.

حداکثر عرض خطوط زمین 12 سانتیمتر است.

قانون(2) : توپ

خصوصیات و اندازه های توپ

1-کروی باشد

2-از جنس چرم یا سایر مواد مناسب باشد

3-محیط آن حداقل 68 سانتیمتر و حداکثر 70سانتیمترباشد

4-وزن آن در شروع بازی حداقل 410 گرم و حداکثر 450 گرم باشد

5-فشارباد آن برابربا 6/0تا 1/11اتمسفر(600تا1100گرم برسانتیمتر مربع)در سطح دریا (5/8تا6/15پوند بر اینچ مربع)

قانون(3): تعداد بازیکنان

هرتیم با حداکثر 11 بازیکن می تواند بازی کند و اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو تیم کمتر از 7 نفر باشد مسابقه را نمی توان شروع کرد .

در مسابقات رسمی حداکثر 3بازیکن را می توان تعویض کرد.

قانون(4) : وسایل بازیکنان

وسایل اساسی و اجباری : پیراهن , شورت, جوراب ساق بلند, ساق بند, کفش

قانون(5): داور

داور برای اجرای قوانین بازی در ارتباط با مسابقه ای که برای اداره آن انتخاب شده اختیار تام دارد.

وظایف و اختیارات داور

*قوانین بازی را اجرا کند.

*مسابقه را با همکاری کمک داوران و نیز داورچهارم (هرجاکه لازم باشد)اداره کند.

*اطمینان حاصل نماید که توپ مورد استفاده مطابق با شرایط قانون دوم باشد.

*اطمینان حاصل نماید که وسایل بازیکنان مطابق با شرایط قانون چهارم باشد.

*وظیفه وقت نگهداری را انجام دهد و رو یدادهای بازی را ثبت کند.

*برای هرگونه نقض قوانین به صلاحدید خود مسابقه را متوقف ,معلق یا تعطیل کند.

*به علت هرگونه دخالت عوامل خارجی مسابقه را متوقف,معلق یا تعطیل کند.

*اگر به عقیده وی بازیکنی به شدت آسیب دیده باشد مسابقه را متوقف کند ومراقبت کند مصدوم به بیرون از زمین بازی انتقال یابد.مصدوم تنها بعد از شروع مجدد بازی می تواند به زمین بازی برگردد.

*اگر به عقیده وی بازیکن فقط آسیب دیدگی جزیی داشته باشد تا زمان خروج توپ از بازی ,اجازه دهد بازی ادامه یابد.

*هر بازیکنی راکه زخمی شده و خونریزی دارد ,به خارج از زمین بازی هدایت کند و تنها زمانی به بازیکن اجازه ورود مجدد به زمین را بدهد که مطمئن شود خونریزی متوقف شده است .

* زمانی که بر ضد یک تیم خطایی صورت می گیرد و ادامه بازی به نفع آن تیم باشد ,اجازه دهد بازی ادامه یابد و چنانچه آوانتاژ مورد انتظار در همان زمان تحقق نیابد ,خطای اولیه را جریمه کند.

*هر گاه بازیکنی در یک زمان بیش از یک خطا مرتکب شود ,خطای شدیدتر را جریمه کند.

* اقدام تنبیهی برضد بازیکنانی که مرتکب تخلفات مستلزم اخطار یا اخراج می شوند به عمل آورد. داور مجبورنیست که بلافاصله بعد ازخطا ,بازیکن خطاکار را تنبیه نماید عولی در اولین توقف بازی باید این کار را انجام دهد.

*بر ضد مسئولان تیم که رفتار آنها مسئولانه نیست ,اقدام لازم را به عمل آورد و می تواند به صلاحدید خود آنان را از زمین بازی و محدوده مجاور آن اخراج کند.

*در مورد وقایعی که ندیده است به نظر کمک داوران عمل نماید.

* مراقبت نماید که اشخاص غیر مجاز وارد زمین بازی نشوند.

*بازی را بعد از توقف مجددا شروع نماید.

*گزارش مسابقه را در اختیار مسئولان مربوط قرار دهد.

قانون(6):کمک داوران

کمک داوران باید به داوردر اداره مسابقه برطبق قوانین بازی کمک نمایند.

وظایف کمک داوران

*زمانی که تمام توپ از زمین بازی خارج می شود ,علامت دهند.

*مشخص کنند کدام تیم محق به زدن ضربه کرنر ,ضربه دروازه یا پرتاب اوت می باشد.

*زمانی که بازیکن را میتوان برای قرارداشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد ,علامت دهند.

*زمانی که درخواست تعویض می شود ,علامت دهند.

* زمانی که رفتاری ناشایست یا هر حادثه دیگری خارج از دید داور اتفاق می افتد ,علامت دهند(این امر در حالت های خاص شامل خطاهایی که در محوطه جریمه روی میدهد نیز می شود).

*هرگاه در ضربه پنالتی ,دروازه بان قبل از زدن ضربه ,به طرف جلو حرکت کند علامت دهند و همچنین گذشتن تمام توپ از خط دروازه را مشخص کنند.

قانون(7):مدت بازی

مدت بازی شامل دو زمان مساوی 45دقیقه ای است.زمان استراحت بین دو نیمه نباید از 15دقیقه تجاوز کند.

قانون(8):شروع و شروع مجدد بازی

داور سکه را پرتاب می کند و تیم برنده تصمیم می گیرد که در نیمه اول مسابقه به کدام دروازه حمله کند و تیم مقابل ضربه شروع مسابقه را خواهد زد .

ضربه شروع,یک روش شروع یا شروع مجدد بازی در موارد زیر است:

*درآغاز مسابقه

*بعد از به ثمر رسیدن گل

*در شروع نیمه دوم مسابقه

*در شروع هر نیمه وقت اضافی(در صورت لزوم)

قانون(9):توپ در بازی و خارج از بازی

توپ در بازی :

*توپ به تیر عمودی یا افقی یا پرچم کرنر برخورد کند و در زمین بازی باقی بماند.

*توپ به داور یا کمک داور در زمانی که آنان در داخل زمین بازی هستند برخورد کند ودر داخل زمین باقی بماند.

توپ خارج از بازی :

*توپ کاملا از خط طولی یا خط دروازه چه از روی زمین و چه از روی هوا عبور کرده باشد .

*بازی توسط داور متوقف شده باشد.

قانون(10):چگونگی به ثمر رسیدن گل

گل زمانی به حساب می آید که تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی واز زیر تیر افقی عبور کرده باشد به شرط اینکه تیمی که گل زده است قوانین بازی را نقض نکرده باشد.

قانون(11): آفساید

قرار داشتن در وضعیت آفساید به خودی خود خطا محسوب نمی شود .

بازیکن در صورتی در وضعیت آفساید است که نزدیک تر از توپ و حریف ماقبل آخر به خط دروازه حریف باشد.

بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر:

*در نیمه زمین خودش باشد

*با حریف ماقبل آخر در یک خط باشد

*با دو حریف آخر در یک خط باشد

در صورتی بازیکن در وضعیت آفساید جریمه می شود که در لحظه ای که همدسته اش توپ را لمس یا با آن بازی می کند به عقیده داور :

*در بازی دخالت کند

*در بازی حریف تاثیر بگذارد

*با قرار گرفتن در آن وضعیت منفعتی کسب کند

استثنائات قانون آفساید

بازیکن توپ را مستقیما از :

*ضربه دروازه

*ضربه کرنر

*پرتاب اوت

دریافت کند.

قانون(12):خطاها و رفتار ناشایست

ضربه آزاد مستقیم

هر بازیکنی مرتکب هر یک از 7خطای زیر شود که داور بی احتیاطی,بی ملاحظگی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد تشخیص دهد یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود:

*به حریف لگد بزند یا به آن اقدام کند

*حریف را سرنگون کند (یا به حریف پشت پا بزند)یا به آن اقدام کند

*روی حرف بپرد

*به حریف تنه بزند

*حریف را بزند یا به آن اقدام کند

*حریف را هل دهد

*برای تصاحب توپ از حریف تکل بزند ولی قبل از تماس با توپ با حریف تماس پیدا کند

همچنین اگر بازیکنی مرتکب یکی از 3خطای زیر شود یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود:

*حریف را بگیرد یا نگه دارد

*روی حریف تف بیندازد

*عمدا توپ را با دست بزند(به جز دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود)

ضربه آزاد غیرمستقیم

هرگاه دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود مرتکب خطاهای زیر شود یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود :

*از لحظه در اختیار گرفتن توپ با دست تا رها کردن آن بیش از 6ثانیه طول بکشد

*بعد از رها کردن توپ از اختیار خود و قبل از تماس آن با بازیکن دیگر دو مرتبه توپ را با دست لمس کند

*توپی را که همدسته اش با پا عمدا به طرف او زده است با دست لمس کند

*توپی را که مستقیما از پرتاب اوت توسط همدسته اش دریافت کرده است با دست لمس کند

همچنین اگر بازیکنی به عقیده داور مرتکب یکی از 4خطای زیر شود یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود:

*به طرز خطرناک بازی کند

*سد راه پیشروی حریف شود

*مانع دروازه بان در رها کردن توپ از دست هایش شود

*مرتکب هر خطای دیگری شود که ذکری از آن در قانون12نشده باشد وبازی به منظور اخطار یا اخراج او متوقف شود

قانون(13): ضربه های آزاد

ضربات آزاد مستقیم :

*اگر توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود

*اگر توپ مستقیما وارد دروازه تیم خودی شود ضربه کرنر به نفع تیم مقابل اعلام می شود

ضربات آزاد غیر مستقیم : (داور باید تا زمان تماس توپ با بازیکنان دیگر یا خارج شدن از زمین بازی بازویش را بالا نگه دارد.)

*اگر توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود ضربه دروازه اعلام می شود

*اگر توپ مستیما وارد دروازه تیم خودی شود ضربه کرنربه نفع تیم مقابل اعلام می شود

(در صورتی از ضربه آزاد غیر مستقیم می توان گل زد که توپ قبل از ورود به دروازه با بازیکن دیگری تماس پیدا کند.)

قانون(14): ضربه پنالتی

برای زدن ضربه پنالتی زننده ضربه باید مشخص باشد و بازیکنان دیگر باید فاصله 15/9متر از نقطه پنالتی رادر خارج از محوطه جریمه رعایت کنند.

قانون(15):پرتاب اوت

پرتاب اوت زمانی اعلام می شود که تمام توپ چه از روی هوا و چه از روی زمین از خط طولی بگذرد.

قانون(16):ضربه دروازه

از ضربه دروازه می توان مستقیما گل زد ولی فقط به تیم مقابل.

ضربه دروازه را از هر نقطه ای در داخل محوطه دروازه میتوان زد.

توپ زمانی در بازی است که مستقیما به خارج از محوطه جریمه برود.

قانون(17):ضربه کرنر

از ضربه کرنر می توان مستقیما گل زد ولی فقط به تیم مقابل

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
سلام من هادی هستم امیدوار هستم که از این وبلاگ راضی باشید لطفا نظر یادتون نره و در نظر سنجی هم شرکت کنین شما میتوانید با استفاده از شرکت در خبر نامه ی سایت تمام مطلب هایی که هر روز میزارم رو از من دریافت کنین و اگر هم مشکلی در سایت دید خبر بدید با تشکر
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  ایا از این سایت راضی هستید


  به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر خواهد شد  آمار سایت
 • کل مطالب : 620
 • کل نظرات : 15
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 12
 • بازدید امروز : 48
 • باردید دیروز : 28
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 76
 • بازدید ماه : 615
 • بازدید سال : 2,451
 • بازدید کلی : 38,299